Skip to main content
Logo of EURAXESS
Romania
Living in Europe, Working in EuropeEntry conditions/visasRomania

Conditii de intrare

Description

In urma aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, in 2007, tara noastra a inceput pregatirile necesare in vederea integrarii in spatiul Schengen, ceea ce reprezinta un ultim pas pentru a deveni o zona de libera circulatie a cetatenilor. In prezent, intrarea in Romania implica o serie de conditii, atat pentru cetatenii europeni, cat si pentru cei non-comunitari.

Cetatenii UE, SEE (Spatiul Economic European) si cei ai Confederatiei Elvetiene nu trebuie sa prezinte viza de trecere a frontierei catre Romania, dar sunt obligati sa prezinte pasaportul sau orice document national valabil, care atesta identitatea si care este recunoscut de statul roman. Totusi, sederea pe teritoriul Romaniei nu poate depasi 3 luni. In caz contrar, trebuie inregistrata rezidenta la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General de Imigrari.

Cetatenii non-comunitari si non–SEE sunt obligati, la punctul de trecere a frontierei, sa prezinte pasaportul si o viza de intrare valabila si o invitatie (daca este cazul). Consultati aici lista statelor ai caror cetateni nu au nevoie de viza la intrarea in tara, insa este necesara prezentarea pasaportului la vama. Cetatenii non-comunitari trebuie sa aplice pentru o viza de scurta sedere sau de lunga sedere, in functie de perioada de desfasurare a activitatii academice pe teritoriul Romaniei, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei. Lista acestora poate fi consultata pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe.

Atentie! Pentru mentinerea ordinii si securitatii, autoritatile romane pot respinge accesul pe teritoriul national chiar si cetatenilor straini care au obtinut viza de intrare, insa numai printr-o decizie scrisa, care sa mentioneze motivele care au dus la aceasta masura. Mai multe detalii gasiti pe site-ul oficial al Politiei de Frontiera, sectiunea Conditii de Calatorie.

 

work-permit

Permis de munca

Activitatea profesionala a cetatenilor straini pe teritoriul national poate fi desfasurata numai in temeiul unui aviz de angajare sau autorizatii de munca.

 

 

Cetatenii straini care doresc sa-si desfasoare activitatea profesionala pe teritoriul Romaniei trebuie sa solicite viza de scurta sau lunga durata.

Aceasta solicitare se poate face:

 

 

In situatii speciale, viza de scurta sedere poate fi obtinuta, conform legii, si de la Politia de Frontiera.

Formularele de solicitare a vizei sunt disponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

Taxele percepute pentru viza de scurta sedere si cea de lunga sedere sunt de 60 euro, respectiv 120 euro si vor fi achitate in statul in care se face solicitarea. Pentru informatii detaliate despre conditiile de acordare a vizelor si alte taxe percepute, accesati site-ul Ministerului Afacerilor Externe. Taxele pot fi diferite in functie de acordurile bilaterale incheiate.

Viza de scurta sedere – (simbol C) confera posesorului accesul si dreptul de sedere pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de maximum 90 de zile, intr-un interval de 6 luni de la data intrarii, fara posibilitatea prelungirii acestui termen.

Viza de lunga sedere - (simbol D) confera posesorului accesul si dreptul la sedere pe teritoriul Romaniei, pentru o perioada de 90 de zile, termen ce poate fi prelungit printr-o solicitare inaintata Inspectoratului General pentru Imigrari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Aceasta solicitare trebuie depusa cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea vizei. Viza de lunga durata permite obtinerea permisului de sedere.

Viza de scurta sedereViza de lunga sederePermisul de sederefamilia

 

 

Certificat de inregistrare si carte de rezidenta

Cetatenii UE si SEE au acces pe teritoriul Romaniei si pot ramane pana la 3 luni fara niciun fel de formalitati administrative.

In cazul unei sederi mai lungi de 3 luni, este obligatorie inregistrarea rezidentei la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI). In acest sens, trebuie prezentate o serie de documente la formatiunea din cadrul IGI din judetul in care locuiti.

  1. Pentru cetatenii UE si SEE, se face o solicitare in vederea obtinerii unui certificat de inregistrare. Acesta se emite in aceeasi zi si are o valabilitate intre 1 si 5 ani
  2. Pentru membrii de familie ai cetatenilor UE si SEE, se inainteaza o solicitare pentru obtinerea unei carti de rezidenta. Aceasta se emite in 90 de zile de la data depunerii cererii si poate avea o valabilitate de pana la 5 ani, dar nu mai mare ca perioada de sedere a cetateanului UE/SEE din a carui familie face parte solicitantul.

In functie de scopul rezidentei, trebuie depusa o lista diferita de acte.

Spre exemplu, pentru obtinerea certificatului de inregistrare pentru angajare in munca, este nevoie sa prezentati urmatoarele documente:

  • Cerere tip
  • Cartea de identitate sau pasaportul in original si copie
  • Contractul de munca in original si copie sau adeverinta din partea angajatorului
  • Print screen din registrul general de evidenta a salariatilor, la sectiunea unde se regasesc datele referitoare la contractul de munca, stampilat si semnat de catre angajator, pentru confirmarea veridicitatii documentului prezentat
  • Taxe

Pentru a verifica lista actelor necesare pentru fiecare categorie, accesati site-ul IGI, sectiunea Inregistrarea rezidentei.

Cartea de rezidenta permanenta

In cazul unei rezidente continue si legale pe teritoriul national pentru o perioada mai mare de 5 ani, cetatenii UE/SEE sau membrii de familie ai acestora au dreptul sa solicite rezidenta permanenta. Cartea de rezidenta permanenta are o valabilitate de 10 ani de la data emiterii, exceptie facand persoanele cu varsta de pana la 14 ani, a caror carte de rezidenta nu va depasi perioada de valabilitate de 5 ani.

Pentru a verifica lista de acte necesare obtinerii cartii de rezidenta permanenta, va rugam sa vizitati site-ul IGI, sectiunea Acordarea rezidentei permanente.

Dreptul de rezidenta permanenta poate fi pierdut in cazul unei absente mai mari de 2 ani consecutivi de pe teritoriul national.