Skip to main content
Logo of EURAXESS
Romania
Working in EuropeWork permitRomania

Permis de munca

Description
 

work-permit

Permisul de munca

Activitatea profesionala a cetatenilor straini pe teritoriul national poate fi desfasurata numai in temeiul unui aviz de angajare sau autorizatii de munca.

Potrivit reglementarilor Uniunii Europene, orice cetatean comunitar sau cetatean SEE beneficiaza de aceleasi drepturi in munca, aplicabile cetatenilor romani, prin urmare acestia nu au nevoie de autorizatie de munca. In cazul strainilor, membri ai statelor terte, munca in Romania poate fi prestata doar prin obtinerea autorizatiei de munca, ulterior fiind necesara si obtinerea unei vize de lunga sedere pentru munca si a unui permis de sedere.

 

 

Tipuri de autorizatii

Exista mai multe tipuri de autorizatii care pot fi acordate cetatenilor straini: pentru lucratorii permanenti, pentru lucratorii sezonieri, pentru lucratorii stagiari, pentru sportivi, pentru lucratorii transfrontalieri, autorizatie de munca nominala. In functie de incadrare, dreptul de sedere temporara in scop de munca poate fi prelungit cu o anumita perioada de timp.

Ca regula generala, acesta poate fi prelungit cu o perioada egala cu cea a valabilitatii contractului de munca, dar nu mai mult de 1 an. In cazul lucratorilor inalt calificati, acestia isi pot prelugi dreptul de sedere temporara in scop de munca cu o perioada egala cu valabilitatea contractului de munca, plus 3 luni, dar nu mai mult de 2 ani.

 • detin un permis de sedere permanenta pe teritoriul national sau au dobandit o forma de protectie
 • detin un permis de sedere pentru efectuarea studiilor
 • apartin unui stat membru UE si SEE sau provin dintr-un stat care a incheiat acorduri cu Romania privind accesul pe piata muncii
 • sunt membri de familie ai unui cetatean roman
 • desfasoara temporar activitati stiintifice sau alte activităţi specifice, in baza unor acorduri bilaterale sau in baza unui drept de sedere
 • sunt detasati in Romania

 

 

 

 

steps

Proceduri interne

Din momentul solicitarii autorizatiei de munca, Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI) are un termen de 30 de zile pentru solutionarea cererii. Dupa caz, termenul poate fi prelungit cu maximum 15 zile, pentru verificari suplimentare. In urma obtinerii autorizatiei de munca, cetateanul strain trebuie sa solicite viza de lunga sedere pentru munca misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei.

 

Pentru strainii care isi desfasoara munca in baza autorizatiei de munca, nu mai este necesar avizul IGI, obligatorie fiind doar aprobarea Centrului National de Vize pentru viza de lunga sedere pentru angajare. In termen de 60 de zile de la obtinerea autorizatiei de munca, trebuie facuta solicitarea pentru obtinerea vizei de lunga sedere pentru munca. In caz contrar, valabilitatea autorizatiei va expira.

Mai multe detalii despre obtinerea vizei de lunga durata pentru cetatenii statelor terte pot fi consultate in sectiunea Conditii de intrare a site-ului nostru sau pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe, sectiunea Vize de lunga durata.

Dreptul de sedere acordat odata cu viza de lunga sedere poate fi prelungit prin depunerea unei cereri insotite de o serie de documente la Inspectoratul General pentru Imigrari. Solicitarea se face cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea dreptului de sedere anterior. Odata cu acesta se poate prelungi si autorizatia de munca, insa doar in cazul in care locul de munca a fost pastrat.

Mai multe informatii despre procedurile interne pentru obtinerea vizei de lunga durata pentru munca si pentru permisul de sedere gasiti pe site-ul oficial al Inspectoratului General pentru Imigrari, sectiunea Sederea in Romania pentru munca.

 

 

Autorizatia de munca

Autorizatia de munca poate fi obtinuta numai de catre angajator, persoana fizica sau juridica, in baza unor documente depuse la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari.

Tot acesta trebuie sa pastreze documentul pentru a dovedi ca angajarea cetateanului strain s-a facut in baze legale. Angajatul are obligatia de a pastra, in permanenta, o copie legalizata a autorizatiei de munca sau a permisului de sedere in scop de munca.

 

 • Curriculum Vitae si, anexat la acesta, o declaratie pe propria raspundere, din care sa reiasa ca nu exista antecedente penale, ca este apt medical pentru a fi incadrat in munca si ca detine cunostinte minime de limba romana
 • Adeverinta medicala care sa ateste faptul ca este apt medical pentru a munci
 • Cazierul judiciar prin care se atesta ca nu exista antecedente penale 
 • Copia actului de studii, tradus si legalizat; de asemenea, toate diplomele si atestarile stiintifice, insotite de atestatul de recunoastere eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
 • Documentul de trecere afrontierei, care sa contina viza de lunga sedere (in original si copie)
 • Doua fotografii ¾
 • Certificatul medical si de atestare fiscala actualizat etc.