Invatamant superior

Working in Europe | Career Development, Research Landscape | Romania

Sistemul national de invatamant superior este structurat pe 3 niveluri de studii universitare.

Admiterea in invatamantul superior de stat si particular, pentru fiecare ciclu de studii, se organizeaza pe baza metodologiilor proprii de admitere stabilite de fiecare universitate, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.

Pentru ciclul universitar de licenta, admiterea se organizeaza pe domenii, la specializarile autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate in cadrul institutiei de invatamant superior. Pentru mai multe detalii, accesati site-ul Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, sectiunea Studii universitare de licenta.

 

In cazul in care admiterea la studii universitare de licenta se organizeaza prin examene la anumite discipline, acestea pot fi sustinute in limba romana sau in limbile minoritatilor nationale in care acestea au fost studiate.

Pentru studiile universitare organizate intr-o limba de circulatie internationala, admiterea va contine obligatoriu o proba de competenta lingvistica.