Skip to main content
Logo of EURAXESS
Romania

Politica de confidentialitate

 

 

 

Protecţia datelor cu caracter personal

EURAXESS Romania este o inițiativă comună intre Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și alte entități publice în calitate de parteneri.

Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal

UEFISCDI, în calitate de creator și editor de conținut pentru portalul EURAXESS România, este responsabil pentru procesarea datelor. Ofițerul responsabil cu protecția datelor în cadrul UEFISCDI este Dl Victor Velter, victor.velter@uefiscdi.ro.

UEFISCDI protejează confidențialitatea datelor cu caracter personal (DCP) aduse la cunoștința sa. În cadrul acestei obligații fundamentale, UEFISCDI se angajează să protejeze și să folosească în mod corespunzător DCP care au fost colectate prin intermediul website-urilor/platformelor sale.

Intenția noastră este să colectăm numai datele cu caracter personal care sunt minim necesare pentru a putea să desfășurăm activitățile UEFISCDI în condiții optime astfel încât să vă oferim servicii pe măsura așteptărilor dvs.

Vă rugăm să citiți această secțiune pentru a afla mai multe informații despre modul în care colectăm, utilizăm, transmitem și protejăm DCP pe care le-am obținut.

Principii

Politica de confidențialitate a UEFISCDI are la bază următoarele principii:

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil și transparent;
 • Colectarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite și legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Datele cu caracter personal sunt exacte și se actualizează în cazul în care este necesar;
 • Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • Prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Prelucrăm, de asemenea, date cu caracter personal în scop de informare și promovare a serviciilor oferite de UEFISCDI și a evenimentelor pe care le organizăm, temeiul acestei prelucrări fiind consimțământul dumneavoastră.

Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către Comisia Europeană conform legislației europene aplicabile.

Colectarea și utilizarea DCP

Obținem date cu caracter personal despre dumneavoastră ca urmare a:

 • comunicării prin mesaje electronice
 • vizitării portalului nostru
 • prezenței la evenimentele organizate de noi
 • înregistrării în platformele pe care le administrăm
 • colaborării în diverse proiecte, campanii și inițiative UEFISCDI
 • alte situații care vizează activitatea instituțională

Odată ce ați înregistrat și/sau ați transmis date cu caracter personal pe platformele/formularele noastre de înregistrare/participare evenimente/ mesaje electronice, ați fost de asemenea de acord cu folosirea acestora, iar noi ne asumăm păstrarea confidențialității lor. Datele dvs. personale nu sunt folosite în alt scop decât daca obținem permisiunea dvs. sau dacă sunt solicitate de instituțiile abilitate prin lege.

UEFISCDI colectează informații personale cu caracter confidențial atunci când este necesar sau permis a se colecta asemenea informații prin lege. Sunteți rugat să nu furnizați în niciun fel de condiții informații către UEFISCDI, decât dacă sunteți de acord cu utilizarea acestora de către UEFISCDI în mod legitim precum și cu transferul și stocarea unor asemenea informații în bazele de date ale UEFISCDI. În situația în care doriți să aflați dacă furnizarea către UEFISCDI a unor informații confidențiale este sau poate fi necesară sau corespunzătoare unor anumite scopuri specifice, vă rugăm să contactați UEFISCDI la adresa indicată mai jos.

Contact:

UEFISCDI

Telefon: +40 21 308 05 40

E-mail:protectiadatelor@uefiscdi.ro

Dacă ați trimis date cu caracter personal la UEFISCDI, aveți dreptul la un acces rezonabil la aceste date pentru a rectifica orice inexactități sau schimbări ulterioare ale acestora. Puteți, de asemenea, face o cerere de actualizare sau eliminare a informațiilor referitoare la dvs. contactând protectiadatelor@uefiscdi.ro, și vom depune toate eforturile rezonabile și practice pentru a răspunde prompt cererii dvs., atâta vreme cât aceasta se conformează legilor aplicabile și standardelor profesionale.

 

 

Regulamentul GDPR conferă utilizatorului o serie de drepturi, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează:

 • dreptul de informare și acces la date cu caracter personal, în temeiul căruia se poate obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu date cu caracter personal, având acces la datele respective și la informații privind modalitățile și scopurile prelucrării acestora;
 • dreptul la rectificarea datelor, care se poate exercita pentru a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor cu caracter personal, care sunt incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), în virtutea căruia se poate obține ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, pentru unul din următoarele motive:
  • datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • utilizatorul își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;
  • utilizatorul se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii societății informaționale.
 • dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele situații:
  • atunci când se contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora;
  • prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea prelucrării acestora;
  • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar utilizatorul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • atunci când utilizatorul se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă în acest caz prevalează drepturile legitime ale operatorului.
 • dreptul la opoziție, în temeiul căruia utilizatorul se poate opune prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, din motive legate de situația particulară în care se află, în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are loc în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte. În aceste cazuri prelucrarea se va face numai dacă este justificată de motive legitime și imperioase, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorului, sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • dreptul la portabilitatea datelor, care permite utilizatorului să primească datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și să transmită aceste date altui operator, în condițiile în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și este efectuată prin mijloace automate.

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi actualizată ca urmare a modificării legislației relevante în domeniu sau a schimbărilor intervenite în structura și funcțiile portalului. Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Întrebări referitoare la politica privind confidențialitatea și aplicarea acesteia

UEFISCDI se angajează să protejeze confidențialitatea online a datelor dvs. cu caracter personal. Dacă aveți întrebări sau comentarii asupra modului în care administrăm datele dvs. cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa protectiadatelor@uefiscdi.ro . Puteți folosi această adresa și pentru a ne transmite orice întrebări cu privire la respectarea Declarației noastre de Păstrare a Confidențialității Online.

Oriunde apar pe acest site web termeni precum, UEFISCDI, noi, noastre și pe noi/nouă, aceștia se referă la Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării.

Termeni și definiții

autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679