Skip to main content
Logo of EURAXESS
Romania
Living in EuropeDay care, schooling & family related issuesRomania

Ingrijirea copiilor/Scoala

Description
 

 

 

 

Education

In Romania invatamantul constituie prioritate nationala

Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene au acces la toate formele si nivelurile de invatamant, in aceleasi conditii cu cele prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare.

Cetatenii straini care doresc sa urmeze studiile in scoli din sistemul de invatamant romanesc au dreptul de a participa la un an pregatitor pentru invatarea limbii romane.

 

 

 

Scolarizarea in anul pregatitor este gratuita si se desfasoara in unitatile de invatamant stabilite de directia judeteana/municipiului Bucuresti pentru invatamantul preuniversitar.

La cererea parintilor sau a tutorilor legal instituiti, elevii cetateni straini pot fi inscrisi in sistemul de invatamant preuniversitar fara a parcurge anul pregatitor de invatare a limbii romane.

Inscrierea elevilor straini se aproba de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, la solicitarea parintilor sau a tutorelui legal instituit, dupa echivalarea studiilor efectuate anterior.

Recunoasterea si echivalarea studiilor efectuate se face de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

Elevii straini pot fi inscrisi in formatiunile scolare existente si peste limita maxima a efectivelor de elevi la clasa, prevazute de prezenta lege.

Invatamantul obligatoriu este de 10 clase. Frecventarea obligatorie a invatamantului de 10 clase, forma de zi, inceteaza la varsta de 18 ani.

Sistemul national de invatamant cuprinde urmatoarele niveluri:

Invatamant universitar si Invatamant postuniversitar

 

 

Invatamantul de stat este gratuit. Pentru unele activitati se pot percepe taxe in conditiile stabilite de prezenta lege.

Invatamantul de toate gradele se desfasoara in limba romana. Acesta se desfasoara, in conditiile prezentei legi, si in limbile minoritatilor nationale, precum si in limbi de circulatie internationala.

Invatarea in scoala a limbii romane, ca limba oficiala de stat, este obligatorie pentru toti cetatenii romani, indiferent de nationalitate. Planurile de invatamant trebuie sa cuprinda numarul necesar de ore si, totodata, se vor asigura conditiile care sa permita insusirea limbii oficiale de stat.

Atat in invatamantul de stat, cat si in cel particular documentele scolare si universitare oficiale, nominalizate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, se intocmesc in limba romana. Celelalte inscrisuri scolare si universitare pot fi redactate in limba de predare.

Invatamantul este organizat pe niveluri, asigurand coerenta si continuitatea instruirii si educatiei, in concordanta cu particularitatile de varsta si individuale.

.