Skip to main content
Logo of EURAXESS
Romania
Working in EuropeRecognition of diplomasRomania

Recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale obtinute in strainatate

Description
 
certification

Problema recunoasterii diplomelor obtinute in strainatate, in vederea practicarii pe teritoriul Romaniei a diferitelor profesii de catre cetatenii straini se numara printre chestiunile cele mai importante in materia angajarii strainilor.

In ceea ce priveste cetatenii europeni, in acest domeniu a fost adoptata Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, publicata in Monitorul Oficial nr. 500 din 3 iunie 2004, modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004, publicata in Monitorul Oficial nr. 706 din 18 octombrie 2007.

 

In vederea accesului la o profesie reglementata sau a exercitarii acesteia in Romania, sunt recunoscute atat diplomele obtinute in Romania, cat si diplomele obtinute intr-un alt stat care dau dreptul titularului sa exercite aceeasi profesie in statul membru de origine sau de provenienta.

Dreptul de a accede la o profesie reglementata sau de a o exercita in Romania nu poate fi interzis daca solicitantul face dovada ca a exercitat cu norma intreaga aceasta profesie timp de 2 ani in ultimii 10 ani intr-un stat european in care respectiva profesie nu este reglementata, daca detine unul sau mai multe titluri de calificare profesionala acordate de o autoritate competenta dintr-un stat membru, care atesta ca s-a pregatit pentru exercitarea acestei profesii.

Autoritatea romana competenta poate cere solicitantului, la alegerea acestuia, sa urmeze un stagiu de adaptare care sa nu depaseasca 3 ani sau sa dea o proba de aptitudine, in urmatoarele cazuri:

 1. daca formarea solicitantului priveste domenii teoretice sau practice, substantial diferite fata de cele cerute in Romania pentru obtinerea diplomei de invatamant superior, necesara pentru a practica respectiva profesie;
 2. daca profesia respectiva include in Romania exercitarea uneia sau mai multor activitati profesionale care nu se regasesc in cadrul aceleiasi profesii in statul membru de origine sau de provenienta al solicitantului si daca diferenta corespunde unei formari specifice cerute in Romania si acopera domenii care difera substantial de cele acoperite de diploma detinuta de solicitant;
 3. daca durata formarii profesionale a solicitantului este mai scurta cu cel putin un an decat cea ceruta in Romania.

Acte necesare pentru intocmirea dosarului in vederea recunoasterii diplomelor

In ceea ce priveste recunoasterea diplomelor obtinute de cetatenii statelor terte in cadrul sistemelor de invatamant, dosarul care va fi inaintat de firma angajatoare in acest sens va cuprinde:

 1. Numar de la registratura;
 2. Cerere tip adresata Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice prin care se solicita recunoasterea actului de studiu (se vor mentiona adresa si telefonul firmei);
 3. Actul de studii in copie xerox legalizata, daca este in limba romana, sau traducere legalizata in original, in caz contrar;
 4. Copie xerox dupa pasaportul cetateanului strain (pagina/paginile care cuprind datele de identificare);
 5. Adresa din partea firmei cu specificarea postului pe care respectiva persoana urmeaza sa il ocupe;
 6. Copie dupa certificatul de inmatriculare al firmei;
 7. Delegatie pentru un angajat al companiei, care va depune dosarul si va ridica atestatul de recunoastere;
 8. Dovada achitarii sumelor percepute pentru recunoasterea atestatului, in original sau copie certificata.

 NOTA: Actele de studii vor purta (pentru validare) Apostilla Conventiei de la Haga (pentru statele care sunt parte la conventie) sau Supralegalizare sau vor fi insotite de adeverinta de autentificare emisa de catre autoritatile competente din tara de provenienta avand in vedere ca, in conditiile unei recunoasteri automate, prevaleaza recunoasterea institutiei de invatamant din statul de origine.

Pentru mai multe informatii, cei interesati pot consulta adresa Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor