Skip to main content
Logo of EURAXESS
Romania
Living in EuropeMedical careRomania

Sanatate si centre medicale

Description

Calitatea de asigurat poate fi dobandita daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 • Se face dovada contributiei la fondul de sanatate, conform legii; Se face dovada detinerii unui permis de sedere permanenta sau a unui domiciliu in Romania 
 • Se face dovada detinerii cetateniei unui stat cu care Romania are incheiate conventii si tratate in domeniul sanatatii 
 • Cetateanul are varsta pana la 18 ani sau este student/elev/ucenic cu varsta pana la 26 de ani. Incepand cu varsta de 26 de ani, indiferent de statutul social, trebuie platite contributiile la stat, pentru a avea in continuare aceste beneficii

Serviciile de care beneficiaza un asigurat:

 • Poate sa-si aleaga un medic de familie, furnizorul de servicii medicale si casa de asigurari de sanatate, conform legislatiei in vigoare. Medicul de familie poate fi inlocuit doar dupa expirarea celor 6 luni de la data inscrierii pe lista acestuia 
 • Asistenta medicala preventiva si medicamente, precum si servicii medicale si materiale sanitare, in conditiile legii
 • Asistenta medicala in spitalele cu care casele de asigurari de sanatate colaboreaza
 • Servicii medicale de urgenta
 • Servicii de asistenta stomatologica si de recuperare
 • Servicii de ingrijiri medicale la domiciliu
 • Garantia dreptului la informatie in cazul tratamentelor medicale, precum si confidentialitatea datelor.
 1. Copie a documentului de identitate, din care reiese dreptul de rezidenta pe teritoriul Romaniei
 2. Certificatul constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului (Bdul.Unirii, Nr.74):
  • -Bilanturi contabile;
  • -Anexe la bilantul contabil - proces verbal de repartizare profit, balante contabile;
  • -Act constitutiv;
  • -Certificatul Unic de Inregistrare, certificate de mentiune pentru eventualele modificari ale capitalului social sau partii sociale.
 3. Certificat constatator daca aportul de capital social a suferit modificari in ultimii 5 ani
 4. Raport de gestiune in cazul actionarilor/asociatilor
 5. Adeverinta de la Autoritatea pentru Straini cu perioadele de rezidenta din ultimii 5 ani
 6. Declaratie notariala din care sa rezulte perioada din ultimii 5 ani in care au obtinut venituri impozabile pe teritoriul Romaniei si natura acestora; alte documente care atesta cuantumul veniturilor impozabile:
  • -Declaratii privind veniturile din salarii obtinute din strainatate, a caror impunere se realizeaza in Romania, pentru persoanele detasate
  • -Declaratii de impunere in cazul persoanelor care obtin venituri din activitati independente
  • -Decizii pentru plati anticipate pentru intreaga perioada a termenelor de prescriptie 2007-2012 sau din momentul incheierii contractului de inchiriere
  • -Alte documente care atesta cuantumul veniturilor impozabile pe teritoriul Romaniei
 

Documentele necesare strainilor cu rezidenta in Romania, care trebuie sa efectueze plata pentru contributia de sanatate, pot fi consultate pe site-ul Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti.